Shopdunk

0401836803 – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

0401836803 – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASKCÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK
Tên quốc tế VINA MASK INTERNATIONAL LIMITED COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa VINA MASK INT CO.,LTD
Mã số thuế 0401836803
Địa chỉ Lô E, tuyến phố số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thị thành Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện AKIRA YAMAZAKI
Điện thoại 02363679700
Ngày hoạt động 2017-06-13
Điều hành bởi Cục Thuế TP Đà Nẵng
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0401836803 lần cuối vào 2021-09-30 19:14:36. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
Chi tiết: Cung cấp, gia công áo quần bảo hộ lao động
3250 Cung cấp đồ vật, công cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và bình phục tính năng
Chi tiết: Cung cấp, gia công khẩu trang y tế
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp bán sỉ (không gắn có ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) đối có những loại hàng hóa với mã HS (trừ hàng hóa đã qua sử dụng) 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910.00.00, 5911, 9619, 4202.92, 6210.10, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6505, 4015, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 39140000, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 48070000, 4808, 4809, 4810, 4811, 481200, 4813, 4814, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 5401, 5402, 5403, 5404, 54050000, 54060000, 5407, 5408, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 55070000, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 58090000, 5810, 5811, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3404, 3405, 3406, 3407, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618.
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng đối có những loại hàng hóa với mã HS (trừ hàng hóa đã qua sử dụng) 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910.00.00, 5911, 9619, 4202.92, 6210.10, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6505, 4015, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 39140000, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 48070000, 4808, 4809, 4810, 4811, 481200, 4813, 4814, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 5401, 5402, 5403, 5404, 54050000, 54060000, 5407, 5408, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 55070000, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 58090000, 5810, 5811, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3404, 3405, 3406, 3407, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618.

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510