Shopdunk

1100439762 – CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

1100439762 – CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRICÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Tên quốc tế CJ VINA AGRI CO., LTD.
Mã số thuế 1100439762
Địa chỉ Quốc lộ 1A – Xã Mỹ Yên – Huyện Bến Lức – Long An.
Người đại diện Nam Ki Don
Điện thoại 0723870363
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Long An
Update mã số thuế 1100439762 lần cuối vào 2021-11-08 11:38:55. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0141 Chăn nuôi trâu, bò
Chăn nuôi trâu, bò và cung cấp giống trâu, bò
0145 Chăn nuôi lợn
Mua heo giống, heo thịt để nuôi gia công
0146 Chăn nuôi gia cầm
Chăn nuôi gia cầm. Chi tiết: Hoạt động ấp trứng và cung cấp giống gia cầm; Chăn nuôi gà; Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng; Chăn nuôi gia cầm khác;
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Mua tôm giống, cá giống để nuôi gia công
1010 Chế biến, bảo quản thịt và những sản phẩm từ thịt
Làm thịt gia súc, gia cầm; chế biến và bảo quản thịt
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
1080 Cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Quyền xuất khẩu vật liệu dùng trong cung cấp thức ăn chăn nuôi. Buôn bán gia súc, gia cầm, thuỷ cầm: thu mua gà con từ những trại giống để cung ứng cho những trại nuôi thịt và thu mua gà thương phẩm để cung ứng cho những nhà máy giết thịt hoặc thương lái mua buôn
4632 Bán sỉ thực phẩm
Buôn bán sản phẩm heo giống, heo thịt, gà giống, gà thịt, trứng gà, thịt heo, thịt gà, tôm giống, tôm thịt, cá thịt do doanh nghiệp cung cấp
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Quyền du nhập và quyền sản xuất (không lập hạ tầng bán sỉ, hạ tầng sang tay lẻ) chế phẩm sinh vật học và sản phẩm xử lý môi trường dành cho ao nuôi trồng thủy sản với mã HS 38089409
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất bán sỉ (không lập hạ tầng bán sỉ) những hàng hóa với mã HS không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC 622)
4711 Sang tay lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop buôn bán tổng hợp
4722 Sang tay lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ những hàng hóa không thuộc diện cấm sản xuất, theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 631)
4723 Sang tay lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ (với lập hạ tầng sang tay lẻ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC 631)
4781 Sang tay lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4791 Sang tay lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống chuyên dụng cho lưu động
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
7500 Hoạt động thú y
Chi tiết: cung ứng nhà cung cấp xét nghiệm thú y.
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập những hàng hóa với mã số HS không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hoá và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC 622, 631)

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510