Shopdunk

2500291840 – BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC

2500291840 – BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚCBƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC
Mã số thuế 2500291840
Địa chỉ Trục đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành thị Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Người đại diện LÊ ĐÌNH TUYẾN
Bên cạnh đó LÊ ĐÌNH TUYẾN còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02113 861 789
Ngày hoạt động 2007-12-26
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2500291840 lần cuối vào 2021-09-20 13:07:33. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1701 Phân phối bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: – Phân phối giấy và những sản phẩm về giấy theo quy định của Luật pháp
1812 Nhà cung cấp can hệ đến in
Chi tiết: – In, sao bản ghi những loại, buôn bán xuất bản phẩm
3290 Phân phối khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối những sản phẩm văn hóa phẩm.
4520 Bảo dưỡng, tu tạo ô tô và xe với động cơ khác
Chi tiết: – Mua, sang tay, tu tạo xe và vật tư, vật dụng xe, máy
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại hàng hóa và nhà sản xuất của những đơn vị, tư nhân trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp; mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại vật dụng và nhà sản xuất viễn thông – khoa học thông báo, truyền hình; sang tay quảng bá cho những đơn vị, tư nhân trên những ấn phẩm của bưu điện, tại những điểm đàm phán của bưu điện; đại lý sang tay vé tàu bay, sang tay vé tàu hỏa, sang tay vé xe khách; sang tay những loại sách, văn phòng phẩm, những loại hàng hóa tiêu dùng theo quy định của luật pháp; xuất khẩu, du nhập vật tư, vật dụng bưu chính viễn thông, khoa học thông báo, vật dụng văn phòng và những loại hàng hóa nhà sản xuất khác. Đại lý tem chơi trong và ngoài nước
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Buôn bán thực phẩm tính năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm kiểm soát an ninh sức khỏe
4633 Bán sỉ đồ uống
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Buôn bán tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp với tem, bưu ảnh với tem, bì thư tiêu chuẩn và những mặt hàng văn hóa phẩm khác chuyên dụng cho người chơi tem, sưu tập tem trong và ngoài nước; Mua sang tay hàng thủ công mỹ nghệ của những đơn vị và tư nhân trong và ngoài nước; Sang tay lẻ bạc, vàng trang sức, đá quí, đá sang tay quí, đồ trang sức mỹ nghệ.
4791 Sang tay lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất Thương nghiệp điện tử
4932 Chuyên chở hành khách tuyến đường bộ khác
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng tuyến đường bộ
5021 Chuyên chở hành khách tuyến đường thuỷ nội địa
5022 Chuyên chở hàng hóa tuyến đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can hệ đến vận chuyển
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất logistics Nhà cung cấp đại lý giao nhận, chuyển vận.
5310 Bưu chính
Chi tiết: – Buôn bán những nhà sản xuất bưu chính, tung ra tạp chí trong và ngoài nước; cài đặt, điều hành, khai thác và vững mạnh Internet bưu chính công cộng, phân phối những nhà sản xuất bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước với thẩm quyền phê phê chuẩn; phân phối những nhà sản xuất công ích khác theo bắt buộc của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền; buôn bán những nhà sản xuất bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền
5320 Chuyển phát
Chi tiết: – Buôn bán những nhà sản xuất chuyển phát trong và ngoài nước
5510 Nhà cung cấp đang ký tạm trú ngắn ngày
Chi tiết: – Buôn bán khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, buôn bán nhà sản xuất đang ký tạm trú ngắn ngày
5610 Nhà hàng và những nhà sản xuất ăn uống chuyên dụng cho lưu động
Chi tiết: – Buôn bán nhà hàng (không bao gồm buôn bán quán bar, phòng hát karaoke và vũ trường)
5812 Xuất bản những danh mục hướng dẫn và địa chỉ
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: – Buôn bán những nhà sản xuất trên môi trường Internet theo quy định luật pháp
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can hệ đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
6312 Cổng thông báo
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Những nhà sản xuất trung gian trả tiền, gồm: Nhà cung cấp chuyển mạch vốn đầu tư; Nhà cung cấp bù trừ điện tử; Nhà cung cấp cổng trả tiền điện tử; Nhà cung cấp giúp đỡ thu hộ, chi hộ; Nhà cung cấp giúp đỡ chuyển tiền điện tử; Nhà cung cấp Ví điện tử.
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: – Kinh đoanh ịch vụ vốn đầu tư, ngân hàng theo quy định của Luật pháp những nhà sản xuất vốn đầu tư bưu chính, sang tay lẻ trên Internet bưu chính (DN chỉ hoạt động sau khi với giấy phép Ngân hàng Nhà nước cấp)
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối nhà sản xuất trung gian trả tiền
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: – Buôn bán những nhà sản xuất và bảo hiểm theo quy định của Luật pháp (DN chỉ hoạt động sau khi với giấy phép do Bộ vốn đầu tư cấp)
6629 Hoạt động giúp đỡ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
Chi tiết: Những hoạt động với can hệ đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chế độ an sinh xã hội khác, gồm: Điều hành người hưởng; Chi trả chế độ cho người hưởng; Chạy theo xu hướng biến động thành viên hộ gia đình; Thu BHXH, BHYT; Kiểm tra, dò hỏi, khai thác đối tượng tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: – Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: – Trả lời, ngoài mặt, vun đắp dự án, hạng mục dự án trong ngành bưu chính, viễn thông; nghiên cứu thị phần; vun đắp, lưu trữ và khai thác cơ sở vật chất dữ liệu theo quy định của Luật pháp; giải đáp, nghiên cứu, huấn luyện, dạy nghề và vận dụng tiến bộ công nghệ, khoa học trong ngành bưu chính
7310 Truyền bá
Chi tiết: Buôn bán nhà sản xuất Truyền bá
7410 Hoạt động ngoài mặt chuyên dụng
Chi tiết: Đơn vị ngoài mặt những sản phẩm văn hóa phẩm Trả lời thi công, trang hoàng nội thất, ngoại thất.
7490 Hoạt động chuyên môn, công nghệ và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu, giải đáp về tem bưu chính và kỹ năng sưu tập tem. Trả lời nghiên cứu vận dụng tiến bộ công nghệ, khoa học trong ngành tem bưu chính
7710 Cho thuê xe với động cơ
7730 Cho thuê máy móc, vật dụng và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc vật dụng, dụng cụ vận chuyển theo quy định của luật pháp
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà cung cấp đặt cọc và những nhà sản xuất giúp đỡ can hệ đến quảng cáo và đơn vị tua du hý
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Sản xuất nhà sản xuất, đơn vị triển lãm tem trong và ngoài nước; Đơn vị sự kiện.
8291 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ trả tiền, nguồn vốn vay
Chi tiết: Những hoạt động thu thập thông báo, phân phối thông báo và phân tách thông báo cho những đơn vị nguồn vốn vay và những đơn vị, tư nhân với nhu cầu; Hoạt động giúp đỡ xác thực, nhận mặt người dùng chuyên dụng cho những đơn vị nguồn vốn vay và những đơn vị tư nhân với nhu cầu.
8292 Nhà cung cấp đóng gói
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán, xuất du nhập tạp chí và xuất bản phẩm Xuất du nhập tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp với tem, bưu ảnh với tem và những văn hóa phẩm theo quy định của nhà nước
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện trong ngành tem bưu chính
9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Hoạt động xổ số

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510