Shopdunk

Để kiểm tra các skin mà bạn đã sở hữu trong Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình trong trò chơi.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra các skin của mình:

  1. Nhấn vào biểu tượng “Giao diện” (Interface) ở phía dưới bên trái của màn hình.
  2. Chọn mục “Bộ sưu tập” (Collection) từ menu hiển thị.
  3. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các tướng (Champions) mà bạn đã sở hữu trong trò chơi. Nhấn vào tướng mà bạn muốn kiểm tra skin.
  4. Bạn sẽ thấy danh sách các skin có sẵn cho tướng đó, bao gồm cả các skin mà bạn đã sở hữu và các skin mà bạn chưa sở hữu.
  5. Các skin mà bạn đã sở hữu sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng “Đã sở hữu” (Owned) trên ảnh của skin đó.

Nếu bạn muốn mua thêm các skin mới, bạn có thể truy cập vào cửa hàng (Store) trong trò chơi và tìm kiếm các skin mà bạn muốn mua.