Shopdunk

Khi một người dùng Viber bị chặn bởi một người khác, thông báo về việc này sẽ không được gửi đến người đó. Tuy nhiên, người dùng bị chặn sẽ thấy một số dấu hiệu để nhận ra rằng họ đã bị chặn. Các dấu hiệu này bao gồm:

  1. Không thể gửi tin nhắn hoặc cuộc gọi đến người dùng khác.
  2. Không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ người dùng khác.
  3. Trạng thái trực tuyến của người dùng khác không được hiển thị.
  4. Các cuộc trò chuyện trước đó với người dùng khác có thể bị xóa hoặc không hiển thị.

Nếu bạn gặp phải các dấu hiệu này khi sử dụng Viber, có thể bạn đã bị chặn bởi người dùng khác. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn về điều này, bạn có thể liên hệ với người dùng đó để xác nhận.