Shopdunk

Gói tài khoản PBN theo tháng

$20,000.00

Category:

Tài khoản PBN theo tháng


Xem toàn bộ

Gói 10 website

Dành cho các website mới xây dựng hoặc thị trường ngách, mức độ cạnh tranh không cao


 • 10 bài trên website có DA từ 20
 • Đăng 1 bài/1 website/1 ngày
 • Bài viết 800 từ trở lên
 • 2 link dofollow
 • Cam kết index 100%
 • Hỗ trợ link tầng 2 SEO Autopilot
 • 4 hệ thống chọn


1.500.000 VNĐ


Demo


Hệ thống sử dụng

Gói 30 website

Dành cho các website cần phát triển hoặc thị trường trung bình, mức độ cạnh tranh lớn


 • 30 bài trên website có DA từ 20
 • Đăng 1 bài/1 website/1 ngày
 • Bài viết 800 từ trở lên
 • 2 link dofollow
 • Cam kết index 100%
 • Hỗ trợ link tầng 2 SEO Autopilot
 • 3 hệ thống chọn


4.000.000 VNĐ


Demo


Hệ thống sử dụng

Gói 100 website

Dành cho các website cần tăng mạnh thứ hạng từ khoá hoặc thị trường có mức độ cạnh tranh cao


 • 100 bài trên webs có DA từ 20
 • Đăng 1 bài/1 website/1 ngày
 • Bài viết 800 từ trở lên
 • 2 link dofollow
 • Cam kết index 100%
 • Hỗ trợ link tầng 2 SEO Autopilot
 • 2 hệ thống chọn


7.000.000 VNĐ


Demo


Hệ thống sử dụng


Video hướng dẫn sử dụngShowcase dịch vụ