Shopdunk

Phim TVC TVC5

$5,000.00

Categories: ,

Thông số cơ bản :

Thời lượng video : 3 – 5 phút

Thời gian hoàn thành : 3 – 5 ngày

Ekip : 1 dựng phim

Tiền kỳ :

Kịch bản, ý tưởng : có gói cơ bản

Thuyết trình ý tưởng : không

Storyboard : không

Kế hoạch sản xuất : không

Sản xuất

Quay phim tiền kỳ : không

Ánh sáng : không

Phụ kiện, thiết bị hỗ trợ : không

MC :không

Diễn viên : không

Ekip : không

Đạo diễn, DOP : không

Trang phục :không

Hậu kỳ

Dựng cơ bản : có gói cơ bản

Kỹ xảo : cơ bản

3D : không

Vẽ hoạt họa : không

Motiongraphic : có gói cơ bản

Lồng tiếng : có

Chèn Sub : có

Link video demo:

http://url.copy.com.vn/tvc5-001

https://video.lamphim.vn/quang-cao/phim-quang-cao-thuc-uong-len-men-tu-mam-lua-mach-th-true-malt.html

https://video.lamphim.vn/quang-cao/dung-phim-my-pham-tri-tham-purify-skin-unibeauty.html

https://video.lamphim.vn/quang-cao/san-xuat-quay-phim-tvc-quang-cao-dong-ho-faragon.html

https://video.lamphim.vn/quang-cao/quay-phim-quang-cao-my-pham-chuyen-nghiep-my-pham-duong-da-haru-2.html