Shopdunk

Quay MV MV50

$50,000.00

Categories: ,

Thông số cơ bản :

Thời lượng video : 3 – 5 phút

Thời gian hoàn thành : 20 – 30 ngày

Ekip : trung bình

Tiền kỳ :

Kịch bản, ý tưởng : có

Thuyết trình ý tưởng : không

Storyboard : không

Kế hoạch sản xuất :có

Sản xuất

Quay phim tiền kỳ : có

Ánh sáng : có

Phụ kiện, thiết bị hỗ trợ : có

MC : không

Diễn viên : có

Ekip : trung bình

Đạo diễn, DOP : có

Trang phục : không

Hậu kỳ

Dựng cơ bản : có

Kỹ xảo : có – cơ bản

3D : không

Vẽ hoạt họa : không

Motiongraphic : không

Lồng tiếng : không

Chèn Sub : không

Link video demo:

 

https://video.lamphim.vn/su-kien/anh-thanh-nien-huyr-official-mv.html

https://video.lamphim.vn/su-kien/em-mong-manh-lam-official-mv-kim-ny-ngoc.html