Shopdunk

Tem nhãn Basic

$1,000.00

Category:

* Mẫu Demo:  1 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 2 lần

* Thời gian hoàn thành: 4 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

 

http://url.copy.com.vn/duocpham

http://url.copy.com.vn/nuoccham 

http://url.copy.com.vn/hatdac

http://url.copy.com.vn/muthoaqua

 

http://url.copy.com.vn/temnhanbasic

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang sản phẩm.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

 


* Khách hàng nhận được:

Toàn bộ file thiết kế bản final.

Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

* Quyền lợi khách hàng: Khách hàng được chiết khấu 5% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ