Shopdunk

0100101114-015 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦU GIẤYCÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY
Mã số thuế 0100101114-015
Địa chỉ Số 169A, tuyến phố Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện LƯƠNG QUANG TUẤN
Bên cạnh đó LƯƠNG QUANG TUẤN còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Update mã số thuế 0100101114-015 lần cuối vào 2021-10-10 09:31:17. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2790 Cung cấp vật dụng điện khác
Chi tiết: Cung cấp vật tư, vật dụng điện;
3320 Lắp đặt máy móc và vật dụng công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt vật dụng sử dụng năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở). (Đối mang những lĩnh vực nghề buôn bán mang điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi mang đủ điều kiện theo quy định của luật pháp)
3510 Cung cấp, truyền tải và sản xuất điện
Chi tiết: – Cung cấp, sản xuất và buôn bán mua sang tay điện năng; – Đầu tư lớn mạnh lưới điện mang thuộc tính sản xuất; những dự án thủy điện vừa và nhỏ
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, giám sát lắp đặt vật dụng những dự án tuyến phố dây và trạm biến áp
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
Chi tiết: – Xây lắp, giám sát lắp đặt vật dụng những dự án viễn thông – khoa học thông báo – Xây lắp, giám sát dự án điện dân dụng, công nghiệp
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Xuất du nhập, buôn bán vật tư, vật dụng lĩnh vực điện, vật dụng viễn thông – khoa học thông báo; – Bán sỉ những vật dụng đun nước hot dùng năng lượng mặt trời và những vật dụng tiết kiệm năng lượng điện khác.
4933 Chuyển vận hàng hóa bằng tuyến phố bộ
Chi tiết: Nhà sản xuất chuyên chở chuyên dụng cho cung ứng buôn bán
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
6312 Cổng thông báo
Chi tiết: Cài đặt trang thông báo điện tử
6329 Nhà sản xuất thông báo khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà sản xuất thông báo
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: – Cho thuê văn phòng (tại hội sở Tổng doanh nghiệp điện lực đô thị Hà Nội và tại hội sở những tổ chức phụ thuộc) – Cho thuê của cải, cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện lực.
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ mang can dự
Chi tiết: – Trả lời quy hoạch điện lực – Thăm dò, ngoài mặt; trả lời điều hành công trình; trả lời lập công trình đầu tư, trả lời đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công những dự án tuyến phố dây và trạm biến áp, những dự án thủy điện vửa và nhỏ, dự án viễn thông – khoa học thông báo, những dự án công nghiệp và dân dụng; – Trả lời, ngoài mặt, lắp đặt, giám sát, thông số, kết nối mở mang phần cứng và softwave của hệ thống SCADA/DMS, những máy móc tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh. – Trả lời biện pháp khoa học tiết kiệm năng lượng và trả lời thực hành những công trình tiết kiệm năng lượng.
7210 Nghiên cứu và lớn mạnh thực nghiệm kỹ thuật đột nhiên và công nghệ
Chi tiết: Nhà sản xuất chuyển giao khoa học
7310 Quảng bá
Chi tiết: Nhà sản xuất truyền bá (trên hóa đơn tiền điện và trên Web của Tổng Doanh nghiệp điện lực đô thị Hà Nội)
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thí điểm hiệu chỉnh vật dụng điện lực – Hoạt động tự động hóa và điểu khiển; – Kiểm định, hiệu chuẩn, thí nghiệm, lắp đặt, rà soát: những loại vật dụng điện, dụng cụ đo lường điện, công cụ đo lường, trang vật dụng điện, bảo kê, điều khiển;
7710 Cho thuê xe mang động cơ
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Nhà sản xuất săn sóc người dùng sử dụng điện; – Nhà sản xuất săn sóc người dùng trong những ngành khác; Nhà sản xuất trả lời về lớn mạnh người dùng sử dụng điện, giám định sự chấp nhận của người dùng, sản xuất thông báo về điện cho người dùng. – Điều hành vận hành, cung ứng, tu tạo, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cần yếu bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc những dự án lưới điện đến cấp điện áp 110KV và những dự án lưới điện 220KV mang thuộc tính sản xuất; – Điều hành, vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, tu tạo, sửa chữa, upgrade hệ thống SCADA/DMS; – Thu thập, xử lý, sản xuất thông báo từ hệ thống SCADA. Kết nối và thảo luận cơ sở vật chất dữ liệu mang những hệ thống khai thác dữ liệu khác.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Huấn luyện và lớn mạnh nguồn nhân công chuyên dụng cho điều hành, vận hành, tu tạo lưới điện; – Huấn luyện và lớn mạnh nguồn nhân công khoa học thông báo và viễn thông chuyên lĩnh vực; – Nhà sản xuất đào tạo an toàn lao động; – Huấn luyện về ngành săn sóc người dùng. – Huấn luyện về ngành SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành những trọng điểm điều khiển xa.