Shopdunk

0100111948-160 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ THIÊM

0100111948-160 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ THIÊMNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ THIÊM
Mã số thuế 0100111948-160
Địa chỉ 282-284-286-288 Cõi trần Não, Khu phố 2 , Phường An Khánh , Thành thị Thủ Đức, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN PHÚC THỊNH
Tuy nhiên NGUYỄN PHÚC THỊNH còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0439421030
Ngày hoạt động 2010-04-28
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100111948-160 lần cuối vào 2021-10-05 11:08:45. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành nghề buôn bán: Buôn bán ngân hàng 2.Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Công thương nghiệp Việt Nam được phép thực hành những họat động nghiệp vụ sau đây theo quy định của luật những Đơn vị nguồn đầu tư, Pháp lệnh ngoại hối và những quy định với can dự về hoạt động của ngân hàng thương nghiệp: 2.1 Huy động vốn: – Nhận tiền gửi; – Lauching thủ tục với giá; – Vay vốn của những đơn vị nguồn đầu tư khác và của đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn; 2.2 Hoạt động nguồn đầu tư: – Cho vay; – Chiết khấu thương phiếu và thủ tục với giá khác; – Bảo lãnh; – Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 2.3 Nhà sản xuất trả tiền và ngân quỹ: – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại những đơn vị nguồn đầu tư khác; – Mở account cho người dùng trong nước và ngoài nước; – Cung cấp những công cụ trả tiền; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền trong nước và quốc tế; – Thực hành những nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền khác do Ngân hàng Nhà nước quy định; – Thực hành nhà cung cấp thu và phát tiền mặt cho người dùng; – Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. Việc tham dự những hệ thống trả tiền quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần của công ty và của những đơn vị nguồn đầu tư khác theo quy định của luật pháp; – Tham dự thị phần tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước đơn vị; – Thực hành buôn bán vàng và những hoạt động buôn bán ngoại hối khác trên thị phần trong nước và thị phần quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép; – Được quyền phó thác, nhận phó thác, làm đại lý trong những ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng thương nghiệp, kể cả việc điều hành của cải, tài chính của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; – Được cung cấp những nhà cung cấp bảo hiểm theo quy định của luật pháp; – Được cung cấp những nhà cung cấp giải đáp vốn đầu tư, tiền tệ, giải đáp đầu tư thích hợp sở hữu tính năng hoạt động của 1 Ngân hàng thương nghiệp; – Được cung cấp nhà cung cấp bảo quản hiện vật quý, thủ tục với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510