Shopdunk

0102556773 – TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦUTỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦU
Tên quốc tế GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
Tên viết loại bỏ GTEL., CORP
Mã số thuế 0102556773
Địa chỉ Số 280B Lạc Long Quân – Phường Bưởi – Quận Tây Hồ – Hà Nội.
Người đại diện Đặng Ngọc Tín
Tuy nhiên Đặng Ngọc Tín còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hà Nội
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0102556773 lần cuối vào 2021-10-10 13:09:50. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2630 Cung cấp đồ vật truyền thông
Chi tiết : Cung cấp, buôn bán vật tư, đồ vật điện tử, viễn thông, kỹ thuật thông báo và tự động hóa
4299 Vun đắp dự án công nghệ dân dụng khác
Chi tiết: Vun đắp, duy tu, bảo dưỡng những dự án, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và tự động hóa
4791 Sang tên lẻ theo đề xuất đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Nhà sản xuất đại lý phân phối thương nghiệp điện tử
5310 Bưu chính
Chi tiết: Buôn bán những nhà sản xuất bưu chính, viễn thông, kỹ thuật thông báo trong nước và quốc tế
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung ứng nhà sản xuất nội dung thông báo trên Internet viễn thông
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà sản xuất kỹ thuật thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Cung ứng nhà sản xuất chứng nhận chữ ký số công cộng
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Nhà sản xuất trung gian trả tiền (chỉ hoạt động khi được cơ quan mang thẩm quyền cấp phép)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ mang can dự
Chi tiết: Ngoại hình dự án bưu chính viễn thông
7212 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành kỹ thuật công nghệ và kỹ thuật
7310 PR
7320 Nghiên cứu thị phần và điều tra dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị phần
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
7710 Cho thuê xe mang động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, đồ vật
8211 Nhà sản xuất hành chính văn phòng tổng hợp
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và những hoạt động giúp đỡ văn phòng đặc trưng khác
Chi tiết: Hoạt động hành chính, giúp đỡ văn phòng và những hoạt động giúp đỡ buôn bán khác
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất du nhập những mặt hàng doanh nghiệp buôn bán Xuất du nhập cung cấp vật tư, đồ vật điện tử, viễn thông, kỹ thuật thông báo và tự động hóa
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy PC