Shopdunk

0103401934 – CÔNG TY TNHH LOCK &LOCK HNCÔNG TY TNHH LOCK &LOCK HN
Tên quốc tế LOCK & LOCK HN COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa LOCK & LOCK HN LTD
Mã số thuế 0103401934
Địa chỉ OF-17-18, R2-L2, 72A Nguyễn Trãi – Phường Thượng Đình – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Người đại diện Song Sungho
Điện thoại (84-4) 37940497
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0103401934 lần cuối vào 2021-11-01 12:23:39. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng bán sỉ những hàng hóa theo quy định của luật pháp. Nội dung cụ thể thực hành theo Giấy phép buôn bán do Cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp.
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng sang tay lẻ (gắn có ra đời hạ tầng sang tay lẻ) những hàng hóa theo quy định của luật pháp. Nội dung cụ thể thực hành theo Giấy phép buôn bán do Cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5610 Nhà hàng và những nhà sản xuất ăn uống chuyên dụng cho lưu động
5621 Sản xuất nhà sản xuất ăn uống theo giao kèo không thường xuyên có các bạn (chuyên dụng cho tiệc, hội họp, đám cưới…)
5629 Nhà cung cấp ăn uống khác
Chi tiết: – Hoạt động nhượng quyền buôn bán ăn uống; – Sản xuất suất ăn theo giao kèo; – Hoạt động của những căng tin và hàng ăn tự chuyên dụng cho trên hạ tầng nhượng quyền.
5630 Nhà cung cấp chuyên dụng cho đồ uống
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: – Hoạt động cho thuê kho (chỉ thực hành đối có kho hàng tại tỉnh Bắc Ninh); – Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập những hàng hóa theo quy định của luật pháp. Nội dung cụ thể thực hành theo Giấy phép buôn bán do Cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp. – Hoạt động nhượng quyền thương nghiệp.