Shopdunk

0105032489 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTTCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Tên quốc tế DTT TECHNOLOGY JOINTSTOCK COMPANY
Mã số thuế 0105032489
Địa chỉ Số 18, lô C2/NO khu thị thành Nam Trung Yên – Phường Trung Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
Người đại diện Dương Thành Giang
Điện thoại 024 35334165
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hà Nội
Update mã số thuế 0105032489 lần cuối vào 2021-10-26 22:05:30. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
3312 Tu sửa máy móc, đồ vật
Chi tiết: Tu sửa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và đồ vật văn phòng, trong đó sở hữu hệ thống PC
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can dự đến máy vi tính
(không bao gồm: bảo hành bảo trì, bảo đảm an toàn Internet và thông báo, chạy theo xu hướng, kiếm tìm lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác hạ tầng dữ liệu, sản xuất sản phẩm khoa học thông báo, huấn luyện khoa học thông báo, chứng nhận chữ ký điện tử)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Xử lý dữ liệu