Shopdunk

0106004646 – CÔNG TY CỔ PHẦN ABTELCÔNG TY CỔ PHẦN ABTEL
Tên quốc tế ABTEL JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0106004646
Địa chỉ 36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Nguyễn Quang Minh
Bên cạnh đó Nguyễn Quang Minh còn đại diện những công ty:

Điện thoại 08 35514790
Ngày hoạt động 2012-10-03
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0106004646 lần cuối vào 2021-10-01 23:00:11. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
0221 Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ và lâm thổ sản (trừ chế biến gỗ tại hội sở)
2212 Cung ứng sản phẩm khác từ cao su
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
2220 Cung ứng sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Xay hạt nhựa, xay keo; Tạo hạt nhựa; Ép hạt nhựa; Cung ứng những sản phẩm từ nhựa (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
2610 Cung ứng linh kiện điện tử
(không hoạt động tại hội sở)
2620 Cung ứng máy vi tính và đồ vật ngoại vi của máy vi tính
(không hoạt động tại hội sở)
2630 Cung ứng đồ vật truyền thông
(trừ đồ vật thu phát sóng) (không hoạt động tại hội sở)
3290 Cung ứng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng máy móc, đồ vật vật tư, phụ tùng cho lĩnh vực vun đắp (không hoạt động tại hội sở).
4100 Vun đắp nhà những loại
4210 Vun đắp dự án tuyến phố sắt và tuyến phố bộ
Chi tiết: Vun đắp dự án tuyến phố bộ
4220 Vun đắp dự án công ích
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và apps
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy văn phòng, đồ vật điện, nguyên liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và đồ vật khác dùng trong mạch điện )
4663 Bán sỉ nguyên liệu, đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp
Chi tiết: Bán sỉ gỗ cây và gỗ chế biến
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán sỉ tơ, xơ, sợi dệt. Bán sỉ phụ liệu may mặc. Bán sỉ hạt nhựa. Bán sỉ những sản phẩm từ nhựa
4741 Sang tên lẻ máy vi tính, đồ vật ngoại vi, apps và đồ vật viễn thông trong những shop chuyên doanh
4742 Sang tên lẻ đồ vật nghe nhìn trong những shop chuyên doanh
4789 Sang tên lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ sang tên lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh về phê ưng chuẩn Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh)
4791 Sang tên lẻ theo đề xuất đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ sang tên lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh về phê ưng chuẩn Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh)
5820 Xuất bản apps
chi tiết: phân phối apps
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
(trừ hoạt động cho thuê cơ sở vật chất viễn thông và setup Internet)
6312 Cổng thông báo
chi tiết: setup trang thông báo điện tử tổng hợp
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập cảng những mặt hàng Doanh nghiệp buôn bán. Nhà cung cấp ủy thác nhập cảng
9511 Tu tạo máy vi tính và đồ vật ngoại vi
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện)
9512 Tu tạo đồ vật liên lạc
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện)