Shopdunk

0106138449 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SAMOCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SAMO
Tên quốc tế SAMO MEDIA AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0106138449
Địa chỉ Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Đô thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Không những thế NGUYỄN THÀNH ĐẠT còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02466635718
Ngày hoạt động 2013-03-29
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0106138449 lần cuối vào 2021-10-02 02:44:28. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý huê hồng Nhà đầu tư nước ngoài/ Đơn vị kinh tế sở hữu nguồn vốn nước ngoài thực hành hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.
5610 Nhà hàng và những nhà sản xuất ăn uống chuyên dụng cho lưu động
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất lập trình máy vi tính
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
– Thương nghiệp điện tử; Nhà đầu tư, Đơn vị kinh tế phải thực hành theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương nghiệp điện tử; chỉ được thực hành nhà sản xuất thương nghiệp điện tử sau khi được cấp phép theo quy định tại những văn bản nêu trên). – Nhà sản xuất duy tu và bảo dưỡng máy móc và trang bị văn phòng, bao gồm cả PC; – Nhà sản xuất PC khác;
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Nhà sản xuất xử lý dữ liệu;
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động trả lời đầu tư (trừ trả lời kế toán, luật pháp).
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Giải đáp điều hành (không bao gồm trả lời pháp lý và vốn đầu tư);
7310 PR
Chi tiết: Nhà sản xuất PR (trừ PR thuốc lá);
7320 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị phần (không bao gồm dò hỏi dư luận);