Shopdunk

0107622966 – NGÂN HÀNG NONGHYUP – CHI NHÁNH HÀ NỘINGÂN HÀNG NONGHYUP – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tên quốc tế NONGHYUP BANK HANOI BRANCH
Tên viết loại bỏ NHB – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mã số thuế 0107622966
Địa chỉ Tầng 14, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 tuyến đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện JO SEUNG KOOK
Điện thoại 04 73008585
Ngày hoạt động 2016-11-03
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0107622966 lần cuối vào 2021-09-26 01:29:10. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Chi tiết: 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước. 3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: a) Cung ứng phương tiện thanh toán; b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ. 5. Mở tài khoản: a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà sản xuất điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Trả lời vốn đầu tư công ty, trả lời mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư. 9. Tham dự đấu thầu, mua, sang tên tín phiếu Ngân khố, phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ. 10. Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11. Nhà sản xuất môi giới tiền tệ 12. Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Những Đơn vị nguồn vốn vay, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Buôn bán, sản xuất nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định