Shopdunk

0107721413-001 – CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED (VIET NAM) – CHI NHÁNH NAM ĐỊNHCÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED (VIET NAM) – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
Tên quốc tế MAXPORT LIMITED (VIET NAM) – NAM DINH BRANCH
Tên viết loại bỏ MAXPORT NAM DINH
Mã số thuế 0107721413-001
Địa chỉ Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 44 và Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 34, Phường Lộc Vượng, Đô thị Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Người đại diện Phạm Huy Tiến
Tuy nhiên Phạm Huy Tiến còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0107721413-001 lần cuối vào 2021-10-01 11:13:00. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1321 Phân phối vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập những mặt hàng theo quy định của luật pháp
1329 Phân phối những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối hàng may mặc
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu