Shopdunk

0107887803 – CÔNG TY CỔ PHẦN BRICS VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN BRICS VIỆT NAM
Tên quốc tế BRICS VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0107887803
Địa chỉ Tầng 8, Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ – Phường Láng Hạ – Quận Đống đa – Hà Nội.
Người đại diện Lê Thế Khoa
Điện thoại 09728698980912472619
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận Đống đa
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0107887803 lần cuối vào 2021-11-23 23:46:50. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ hoạt động đấu giá)
5820 Xuất bản apps
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà sản xuất kỹ thuật thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
Chi tiết: – Hoạt động nhà sản xuất kỹ thuật thông báo và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: giải quyết những sự cố máy vi tính và thiết lập apps – Trả lời, phân tách, lập mưu hoạch, phân loại trong ngành kỹ thuật thông báo; – Tích hợp hệ thống, chạy thử, nhà sản xuất điều hành áp dụng, update, an toàn thông tin trong ngành kỹ thuật thông báo; – Bề ngoài, lưu trữ, duy trì trang thông báo điện tử; – Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn Internet và thông báo; – Chạy theo xu hướng, kiếm tìm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác hạ tầng dữ liệu
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
6312 Cổng thông báo
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất nguồn vốn chưa được phân vào đâu
Chi tiết :Trả lời đầu tư ( không bao gồm giải đáp luật pháp, nguồn vốn, thuế,chứng khoán,bảo hiểm)
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(trừ hoạt động đấu giá)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
7310 Lăng xê
7320 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận
7710 Cho thuê xe với động cơ
7810 Hoạt động của những trọng tâm, đại lý giải đáp, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Chi tiết : Nhà cung cấp giới thiệu việc làm, hoạt động giới thiệu của đại lý giải đáp,giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
8211 Nhà cung cấp hành chính văn phòng tổng hợp
8220 Hoạt động nhà sản xuất can dự đến những cuộc gọi
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
(Trừ Nhà cung cấp báo cáo tòa án và hoạt động đấu giá độc lập)
8532 Huấn luyện trung cấp
8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Giáo dục không xác định theo cấp độ tại những trọng tâm huấn luyện bồi dưỡng; – Những nhà sản xuất dạy kèm (gia sư); – Giáo dục dự bị; – Những trọng tâm dạy học với những khoá học dành cho học trò yếu kém; – Những khoá dạy về phê bình thẩm định chuyên môn; – Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; – Dạy đọc nhanh; – Dạy tài xế cho các người không hành nghề tài xế; – Dạy bay; – Huấn luyện tự vệ; – Huấn luyện về sự sống; – Huấn luyện kỹ năng nói trước công chúng; – Dạy PC.
8560 Nhà cung cấp giúp đỡ giáo dục
Chi tiết: – Việc phân phối những nhà sản xuất chẳng hề dạy học mà là giúp đỡ cho hệ thống hoặc giai đoạn giảng dạy: + Trả lời giáo dục, + Nhà cung cấp đưa ra quan điểm chỉ dẫn về giáo dục, + Nhà cung cấp thẩm định việc rà soát giáo dục, + Trả lời du học