Shopdunk

0302187883 – CÔNG TY CỔ PHẦN KY VYCÔNG TY CỔ PHẦN KY VY
Tên quốc tế KY VY CORPORATION
Tên viết loại bỏ KYVY CORP
Mã số thuế 0302187883
Địa chỉ Lô II-7 Lực lượng Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện MASAJI IWAMOTO
Ngày hoạt động 2001-01-19
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0302187883 lần cuối vào 2021-10-09 23:54:27. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
1702 Cung ứng giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Cung ứng bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (mang nếp gấp để bảo quan thủy tinh); – Cung ứng bao bì bằng bìa cứng – Cung ứng bao tải bằng giấy – Cung ứng hộp cất tài liệu trong văn phòng và đồ như vậy – Cung ứng những bao bì khác bằng giấy và bìa
1709 Cung ứng những sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng giấy vệ sinh tư nhân và giấy dùng trong gia đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: + Giấy vệ sinh. + Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, khăn giấy ướt; + Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy – Cung ứng những đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy vệ sinh, băng vệ sinh; – Cung ứng hộp, túi, túi dệt, giấy tóm lược bao gồm sự phân loại đồ dùng, văn phòng phẩm bằng giấy
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC: 622)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng sang tên lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tên lẻ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC: 632)