Shopdunk

0303878227 – CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGON CỔ ĐIỂNCÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGON CỔ ĐIỂN
Tên quốc tế CLASSIC FINE FOODS COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ CFF CO., LTD
Mã số thuế 0303878227
Địa chỉ Lô Vb.17b-19-21a, các con phố số 22A, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Laurent Alain Michel Mouric
Không những thế Laurent Alain Michel Mouric còn đại diện những công ty:

Ngày hoạt động 2013-09-07
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0303878227 lần cuối vào 2021-10-10 11:47:53. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1010 Chế biến, bảo quản thịt và những sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Nhà cung cấp can hệ đến cung ứng, cụ thể: chế biến, bảo quản thịt và những sản phẩm từ thịt (Trừ hoạt động làm thịt gia súc, gia cầm) (CPC 884 và CPC 885)
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Nhà cung cấp can hệ đến cung ứng, cụ thể: chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản (CPC 884 và CPC 885)
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Nhà cung cấp can hệ đến cung ứng, cụ thể: chế biến, bảo quản rau quả (CPC 884 và CPC 885)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp đại lý hoả hồng (CPC 6211)
4632 Bán sỉ thực phẩm
chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ tại hội sở) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất bản lẻ (giả dụ với)) (622)
4633 Bán sỉ đồ uống
chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ tại hội sở) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất bản lẻ (giả dụ với)) (CPC 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ tại hội sở) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất bản lẻ (giả dụ với)) (CPC 622)
4722 Sang tên lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất sang tên lẻ (giả dụ với)) (CPC 6310) (thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4723 Sang tên lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất sang tên lẻ (giả dụ với)) (CPC 6310)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tên lẻ tại hội sở) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập cảng và danh mục hàng hóa không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán và Giấy phép lập cơ sở vật chất bản lẻ (giả dụ với)) (CPC 631 và CPC 632)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp kho bãi (không buôn bán bất động sản) (CPC 742)
8292 Nhà cung cấp đóng gói
Chi tiết: Nhà cung cấp can hệ đến cung ứng, cụ thể đóng gói thịt và những sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản, rau quả (trừ đóng gói thuốc kiểm soát an ninh thực vật) (CPC 884 và CPC 885)