Shopdunk

0304797806 – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚNCÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
Tên quốc tế CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa CHO LON WASUCO JSC
Mã số thuế 0304797806
Địa chỉ 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện HUỲNH TUẤN ANH
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0304797806 lần cuối vào 2021-10-09 05:01:46. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4290 Vun đắp dự án công nghệ dân dụng khác
Chi tiết: Vun đắp dự án cấp nước. Tái lặp mặt tuyến đường đối sở hữu dự án chuyên ngành nghề cấp nước
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý ký gửi hàng hóa
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua sang tên máy móc, vật dụng, vật tư ngành nghề cấp nước
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, buôn bán nước sạch cho nhu nhà xí dùng – cung cấp (trên khu vực được cắt cử theo quyết định của Tổng doanh nghiệp cấp nước Sài Gòn)
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ sở hữu can hệ
Chi tiết: Ngoài mặt vun đắp dự án cơ sở công nghệ thị thành. Lập công trình. Thẩm tra kiểu dáng. Giám sát thi công vun đắp dự án cấp – thoát nước
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Điều hành lớn mạnh hệ thống cấp nước. Trả lời vun đắp dự án cấp nước – dân dụng – công nghiệp (trừ thăm dò vun đắp, giám sát thi công)