Shopdunk

0306345869 – CÔNG TY TNHH DEK TECHNOLOGIES VIỆT NAMCÔNG TY TNHH DEK TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Tên quốc tế DEK TECHNOLOGIES VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ DEK VN CO., LTD
Mã số thuế 0306345869
Địa chỉ số 139+141+121/137+121/143, tuyến phố Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện DANIEL TEDESCO
Điện thoại 62929130
Ngày hoạt động 2008-12-08
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0306345869 lần cuối vào 2021-10-07 03:05:17. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6201 Lập trình máy vi tính
kiểu dáng và lớn mạnh apps; điều hành công trình apps; nhà sản xuất bảo trì và giúp đỡ trọn gói sản phẩm của doanh nghiệp; Nhà cung cấp trả lời apps, trả lời hệ thống .
6209 Hoạt động nhà sản xuất kỹ thuật thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
Nhà cung cấp huấn luyện cho viên chức của người dùng
7020 Hoạt động trả lời điều hành
– Nhà cung cấp trả lời điều hành chung; Nhà cung cấp trả lời điều hành vốn đầu tư (trừ thuế buôn bán) – Nhà cung cấp trả lời điều hành marketing; Nhà cung cấp trả lời điều hành nguồn nhân công; Nhà cung cấp trả lời điều hành cung ứng; Nhà cung cấp quan hệ công chúng; Nhà cung cấp trả lời điều hành khác (bao gồm: nhà sản xuất trả lời lớn mạnh công nghiệp, nhà sản xuất trả lời lớn mạnh du hý). (Công ty không được phân phối: nhà sản xuất trọng tài hòa giải đối mang mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương gia, nhà sản xuất pháp lý, nhà sản xuất thuế, kiếm toán và kế toán; nhà sản xuất trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn thường được những đơn vị trung gian vốn đầu tư ngắn hạn phân phối; hoạt động can dự thuộc ngành lăng xê, thực hành nhà sản xuất trả lời giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản sở hữu can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).