Shopdunk

0310577213 – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẠ TẦNG RCR VIỆT NAMCÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẠ TẦNG RCR VIỆT NAM
Tên quốc tế RCR TECHNICAL INFRASTRUCTURE VIETNAM CO., LTD
Tên viết Vô hiệu hóa RCR INFRASTRUCTURE VIETNAM
Mã số thuế 0310577213
Địa chỉ Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện KYLE JEFFERY HACKENBERG
Ngày hoạt động 2010-12-22
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Công ty 100% tài chính nước ngoài
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0310577213 lần cuối vào 2021-10-07 05:54:46. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
3311 Sửa sang những sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
3312 Sửa sang máy móc, đồ vật
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
3313 Sửa sang đồ vật điện tử và quang học
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
3314 Sửa sang đồ vật điện
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
3319 Sửa sang đồ vật khác
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
3320 Lắp đặt máy móc và đồ vật công nghiệp
chi tiết: Nhà cung cấp lắp đặt máy móc và đồ vật công nghiệp (CPC 884, 885) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
4311 Phá dỡ
Chi tiết: Nhà cung cấp tháo dỡ (CPC 5112)
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Nhà cung cấp định hình và phóng thích mặt bằng (CPC 5113)
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống dây điện và ống nối của những cao ốc, nhà xưởng (CPC 5164) (công ty không được cung ứng nhà cung cấp những điện Internet điện có hệ thống ống nước và không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt với tính buôn bán thương nghiệp đơn giản)
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Nhà cung cấp lắp đặt (CPC 5161, 5162, 516)
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514;516) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
Chi tiết: Nhà cung cấp hoàn thiện và chấm dứt dự án vun đắp (CPC 517)
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
Chi tiết: Nhà cung cấp vun đắp với thuộc tính thương nghiệp (CPC 515)
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và ứng dụng
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4653 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4663 Bán sỉ nguyên liệu, đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp bán sỉ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4752 Sang tên lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4753 Sang tên lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, nguyên liệu phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4759 Sang tên lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất như vậy, đèn và bộ đèn khí, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4773 Sang tên lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4791 Sang tên lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền cung cấp sang tay lẻ những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng theo quy định của luật pháp Việt Nam và không thuộc diện tránh theo cam đoan Quốc Tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) (Đối có những trường hợp phải cấp Giấy phép buôn bán để thực hành hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam, Đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài sở hữu phận sự liên hệ Sở Công Thương để thực hành hồ sơ cấp Giấy phép buôn bán, Giấy phép lập hạ tầng sang tay lẻ (ví như sở hữu) theo đúng quy định trước khi hoạt động buôn bán (trừ những trường hợp ko phải cấp Giấy phép buôn bán quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP))
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp thực hành phầm mềm (CPC 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp thực hành ứng dụng (CPC 842)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
Chi tiết: Nhà cung cấp xử lý dữ liệu, nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu (CPC 843;844) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được cung ứng: “nhà cung cấp thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý đàm phán (sở hữu mã CPC 843**)” và “nhà cung cấp truyền dẫn dữ liệu và tin (sở hữu mã số CPC 7523**))
6820 Giải đáp, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Nhà cung cấp điều hành bất động sản
7020 Hoạt động trả lời điều hành
(CPC 865) (Đơn vị kinh tế không được cung ứng nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những lái buôn, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung ứng nhà cung cấp trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung ứng nhà cung cấp nghiên cứu thị phần và dò la quan điểm công chúng hoạt động ngành PR; không được thực hành nhà cung cấp trả lời việc làm, học nghề, điều khoản sở hữu can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang)
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ sở hữu can hệ
Chi tiết: Nhà cung cấp kiểu dáng công nghệ cho việc lắp đặt hệ thống điện, cơ khí những dự án cao ốc, nhà xưởng; Nhà cung cấp trả lời công nghệ vun đắp dự án; Nhà cung cấp điều hành công trình vun đắp (CPC 86723, 86721, 8671) (Việc cung ứng nhà cung cấp can hệ đến dò xét địa hình, địa chất dự án, địa chất thủy văn, dò xét môi trường, dò xét công nghệ dùng cho quy hoạch lớn mạnh đô thị-nông thôn, quy hoạch lớn mạnh lĩnh vực phải được Chính phủ Việt Nam cho phép)
7120 Rà soát và phân tách công nghệ
Chi tiết: Nhà cung cấp phân tách và rà soát công nghệ (CPC 8676) (Đơn vị kinh tế không được thực hành việc kiểm định và cấp giấy chứng thực cho dụng cụ vận chuyển)
7320 Nghiên cứu thị phần và dò la dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (CPC 86401) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành nhà cung cấp dò la quan điểm công chúng quy định tại CPC 86402)
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Những nhà cung cấp cho thuê can hệ đến trang đồ vật vun đắp hoặc tháo dỡ, đập bỏ những dự án vun đắp và kiểu dáng dân dụng sở hữu người vận hành (CPC 518)
9511 Sửa sang máy vi tính và đồ vật ngoại vi
Chi tiết: Nhà cung cấp duy tu và bảo dưỡng máy móc và đồ vật văn phòng, bao gồm cả máy vi tính (CPC 845)
9521 Sửa sang đồ vật nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
9522 Sửa sang đồ vật, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
9524 Sửa sang giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất như vậy
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)
9529 Sửa sang đồ dùng tư nhân và gia đình khác
Chi tiết: Nhà cung cấp tôn tạo, bảo dưỡng máy móc, đồ vật (không bao gồm tôn tạo, bảo dưỡng tàu biển, tàu bay, hoặc những dụng cụ và đồ vật vận chuyển khác) (CPC 633) (Đơn vị kinh tế thực hành công trình không được thực hành hoạt động này tại địa điểm Tòa nhà Centec Business Center, Số 72-74, Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh)