Shopdunk

0316289532 – CÔNG TY TNHH WINVEST GLOBALCÔNG TY TNHH WINVEST GLOBAL
Tên quốc tế WINVEST GLOBAL COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ WINVEST GLOBAL CO., LTD.
Mã số thuế 0316289532
Địa chỉ 64 tuyến đường số 5, cư xá Bình Thới – Phường 8 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Lê Trọng Dương
Điện thoại 0937558097
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 11
Update mã số thuế 0316289532 lần cuối vào 2021-11-19 12:36:13. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
Chi tiết: Thi công trang hoàng nội thất
4511 Bán sỉ ô tô và xe mang động cơ khác
4512 Sang tên lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
4513 Đại lý ô tô và xe mang động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động môi giới can hệ đến ô tô và xe mang động cơ khác
4520 Bảo dưỡng, sang sửa ô tô và xe mang động cơ khác
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ đấu giá của cải)
4632 Bán sỉ thực phẩm
(không hoạt động tại hội sở)
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
4722 Sang tên lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4772 Sang tên lẻ thuốc, phương tiện y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ sang tên lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ sang tên lẻ hóa chất tại hội sở; Thực hành theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng Đô thị Hồ Chí Minh về phê chuẩn y Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh)
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp nguồn vốn chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động trả lời đầu tư (trừ trả lời nguồn vốn, kế toán, luật pháp)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(trừ đấu giá của cải) (trừ trả lời với tính pháp lý)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học mang can hệ
7810 Hoạt động của những trọng tâm, đại lý trả lời, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của những đại lý trả lời, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
Chi tiết: buôn bán lữ khách nội địa, quốc tế
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Đơn vị sự kiện (không thực hành những kỹ xảo cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, phương tiện thực hành những chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tín ngưỡng; những trường của những đơn vị Đảng – Đoàn thể)
8560 Nhà cung cấp giúp đỡ giáo dục
Chi tiết: Trả lời du học