Shopdunk

0600333307 – CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

0600333307 – CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNGCÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Tên quốc tế SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết loại bỏ SH. GARNY
Mã số thuế 0600333307
Địa chỉ Số 105 tuyến phố Nguyễn Đức Thuận – Phường Thống Nhất – Đô thị Nam Định – Nam Định.
Người đại diện Bùi Đức Thịnh
Bên cạnh đó Bùi Đức Thịnh còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02283649365
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Update mã số thuế 0600333307 lần cuối vào 2021-11-19 13:59:52. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1312 Cung cấp vải dệt thoi
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: In lụa y phục và sản phẩm dệt;
1391 Cung cấp vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 Cung cấp hàng dệt sẵn (trừ y phục)
1393 Cung cấp thảm, chăn, đệm
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
1430 Cung cấp y phục dệt kim, đan móc
1811 In ấn
3250 Cung cấp vật dụng, phương tiện y tế, nha khoa, chỉnh hình và bình phục tính năng
3290 Cung cấp khác chưa được phân vào đâu
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
4751 Sang tay lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh
4753 Sang tay lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, nguyên liệu phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh
4772 Sang tay lẻ thuốc, phương tiện y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng tuyến phố bộ
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(không bao gồm môi giới, đấu giá đại lý phân phối bất động sản);
8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của trạm y tế doanh nghiệp (Khám chữa bệnh cho cán bộ nhân lực viên trong doanh nghiệp);

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510