Shopdunk

1100928386 – CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

1100928386 – CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGONCÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON
Tên quốc tế AGREX SAIGON FOODSTUFFS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa AGREX SAIGON
Mã số thuế 1100928386
Địa chỉ Số 10 Các con phố Bến Nghé , Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện PHẠM HẢI LONG
Tuy nhiên PHẠM HẢI LONG còn đại diện những công ty:

Ngày hoạt động 2009-02-19
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1100928386 lần cuối vào 2021-10-09 00:29:18. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
1075 Phân phối món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Phân phối chế biến thực phẩm.
4632 Bán sỉ thực phẩm
(không hoạt động tại hội sở).
4719 Sang tay lẻ khác trong những shop buôn bán tổng hợp
(trừ sang tay lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ sang tay lẻ hóa chất tại hội sở; Thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng. Đô thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng. Đô thị Hồ Chí Minh về phê chuẩn y Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Đô thị Hồ Chí Minh).
4722 Sang tay lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng. TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh và kho khác

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510