Shopdunk

1400112623 – CÔNG TY CP VĨNH HOÀNCÔNG TY CP VĨNH HOÀN
Mã số thuế 1400112623
Địa chỉ Quốc lộ 30 – Phường 11 – Tỉnh thành Cao Lãnh – Đồng Tháp.
Người đại diện Trương Thị Lệ Khanh
Không những thế Trương Thị Lệ Khanh còn đại diện những công ty:

Điện thoại (84-67) 891166
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Update mã số thuế 1400112623 lần cuối vào 2021-11-15 09:12:59. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
1040 Cung ứng dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Cung ứng mỡ cá, dầu Biodiesel, tinh chế dầu.
1079 Cung ứng thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng thực phẩm tính năng.
1080 Cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Cung ứng bột cá.
1702 Cung ứng giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Cung ứng bao bì giấy.
2012 Cung ứng phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Cung ứng phân bón.
2023 Cung ứng mỹ phẩm, xà phòng, chất gột rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua sang tay nông phẩm vật liệu và sơ chế. Mua sang tay nguyên nguyên liệu chuyên dụng cho cung ứng, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản.
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Mua sang tay thủy hải sản. Mua sang tay nông phẩm thực phẩm, súc sản chuyên dụng cho cung ứng, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản.
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Xuất du nhập mỹ phẩm.
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua sang tay máy móc, đồ vật, vật tư chuyên dụng cho cung ứng, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản.
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua sang tay hóa chất chuyên dụng cho cung ứng, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản.Nhập cảng, mua sang tay phân bón.Buôn bán thuốc thú y thủy sản.Xuất du nhập thực phẩm tính năng. Xuất, du nhập gelatin, collagen thủy phân, hóa dược phẩm và du nhập hóa chất, nguyên nguyên liệu chuyên dụng cho cho cung ứng gelatin, collagen thủy phân, hóa dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm tính năng.
7210 Nghiên cứu và tăng trưởng thực nghiệm kỹ thuật tự dưng và công nghệ
7310 Quảng bá