Shopdunk

1500317511 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

1500317511 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Mã số thuế 1500317511
Địa chỉ Số 73 tuyến phố Nguyễn Huệ – Phường 2 – Đô thị Vĩnh Long – Vĩnh Long.
Người đại diện
Điện thoại 822141
Ngày hoạt động 1999-10-21
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1500317511 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510