Shopdunk

1601554639 – Huỳnh Ngọc Đặng Phước Minh

1601554639 – Huỳnh Ngọc Đặng Phước MinhHuỳnh Ngọc Đặng Phước Minh
Mã số thuế tư nhân 1601554639
Người đại diện Huỳnh Ngọc Đặng Phước Minh
Ngày hoạt động 2011-09-21
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 5
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1601554639 lần cuối vào 2019-10-23 00:52:41. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510