Shopdunk

1800258232-004 – CHI CỤC THUẾ QUẬN CÁI RĂNG

1800258232-004 – CHI CỤC THUẾ QUẬN CÁI RĂNGCHI CỤC THUẾ QUẬN CÁI RĂNG
Mã số thuế 1800258232-004
Địa chỉ 248H Thế gian Hưng Đạo, Kv.Yên Trung – Phường Lê Bình – Quận Cái Răng – Cần Thơ
Người đại diện Lê tấn Nẩm
Điện thoại 820732
Ngày hoạt động 1998-09-18
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Cần Thơ
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Trạng thái Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Update mã số thuế 1800258232-004 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510