Shopdunk

2001269381 – CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAICÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI
Tên quốc tế FUTURE JOURNEY COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa FUTURE JOURNEY CO.,LTD
Mã số thuế 2001269381
Địa chỉ Số 39, Tuyến phố Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Thị thành Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Người đại diện TRẦN LÊ QUANG ( sinh năm 1992 – Cà Mau)
Bên cạnh đó TRẦN LÊ QUANG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0290 6266366
Ngày hoạt động 2017-05-24
Điều hành bởi Chi cục Thuế khu vực II
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2001269381 lần cuối vào 2021-10-01 23:30:10. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý vé tàu bay
6399 Nhà sản xuất thông báo khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trả lời thị thực (visa), giải đáp hồ sơ xuất nhập cảnh, giải đáp hồ sơ định cư ở nước ngoài; nhà sản xuất dịch thuật, nhà sản xuất đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất nguồn vốn chưa được phân vào đâu
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm (bảo hiểm du hý, du học)
7320 Nghiên cứu thị phần và điều tra dư luận
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà sản xuất đặt cọc và những nhà sản xuất giúp đỡ can hệ đến lăng xê và đơn vị tua du hý
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560 Nhà sản xuất giúp đỡ giáo dục
Chi tiết: Trả lời du học