Shopdunk

2300220923 – TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BẮC NINHTRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BẮC NINH
Mã số thuế 2300220923
Địa chỉ Các con phố Nguyễn Đăng Đạo – – Đô thị Bắc Ninh – Bắc Ninh.
Người đại diện
Ngày hoạt động 2002-01-21
Điều hành bởi Chi cục Thuế Đô thị Bắc Ninh
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2300220923 lần cuối vào 2021-10-09 18:06:34. Bạn muốn update thông báo mới nhất?