Shopdunk

3700228661 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAMCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM
Tên quốc tế SCHNEIDER ELECTRIC VIETNAM
Mã số thuế 3700228661
Địa chỉ 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Đồng Mai Lâm
Bên cạnh đó Đồng Mai Lâm còn đại diện những công ty:

Điện thoại 8103103
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 3700228661 lần cuối vào 2021-10-23 21:30:57. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2710 Phân phối mô tơ, máy phát, biến thế điện, đồ vật sản xuất và điều khiển điện
Chi tiết: Phân phối và buôn bán những đồ vật điện trung thế là sản phẩm do Doanh nghiệp cung ứng (Công ty không được tái chế nhựa truất phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, xi mạ và chế biến gỗ tại địa điểm số 364, tuyến phố Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thị thành Hồ Chí Minh)
2790 Phân phối đồ vật điện khác
Chi tiết: Phân phối và buôn bán những đồ vật điện trung thế là sản phẩm do Doanh nghiệp cung ứng (Công ty không được tái chế nhựa truất phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, xi mạ và chế biến gỗ tại địa điểm số 364, tuyến phố Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thị thành Hồ Chí Minh)
3314 Tu tạo đồ vật điện
Chi tiết: Phân phối những nhà cung cấp: tu chỉnh, upgrade, bảo trì, sửa chữa linh kiện và chỉ dẫn sử dụng mọi loại đồ vật điện.
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ (không lập hạ tầng bán sỉ) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) Việc thực hành xuất khẩu, du nhập, sản xuất bán sỉ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam.
4791 Sang tên lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ (không ra đời hạ tầng sang tên lẻ) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) Việc thực hành xuất khẩu, du nhập, sản xuất sang tên lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam.
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ (không ra đời hạ tầng sang tên lẻ) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép buôn bán) (CPC 622, 632) Việc thực hành xuất khẩu, du nhập, sản xuất sang tên lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam.
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
chi tiết: nhà cung cấp trả lời softwave và trả lời hệ thống. (CPC 84210)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Nhà cung cấp xử lý dữ liệu (CPC 843) (Công ty không được phân phối nhà cung cấp thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý thương lượng (với mã CPC 843**) và nhà cung cấp truyền dẫn dữ liệu và tin (với mã CPC 7523**))
7020 Hoạt động trả lời điều hành
chi tiết: – nhà cung cấp trả lời điều hành (trừ trả lời nguồn vốn, kế toán, luật pháp) (CPC865), bao gồm: + Nhà cung cấp trả lời điều hành chung (CPC 86501); + Nhà cung cấp trả lời điều hành nguồn vốn (trừ thuế buôn bán) (CPC 86502); + Nhà cung cấp trả lời điều hành marketing (CPC 86503); + Nhà cung cấp trả lời điều hành nguồn nhân công (CPC 86504); + nhà cung cấp trả lời điều hành cung ứng (CPC 86505); + Nhà cung cấp quan hệ cộng đồng (CPC 86506); + Những nhà cung cấp trả lời điều hành khác (CPC 86509); – Nhà cung cấp trả lời điều hành công trình khác mang nhà cung cấp vun đắp (CPC 86601); (Công ty không được phân phối nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối mang mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương lái, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được phân phối nhà cung cấp trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được phân phối nhà cung cấp nghiên cứu thị phần và dò xét quan niệm công chúng hoạt động ngành lăng xê; không được thực hành nhà cung cấp trả lời việc làm, học nghề, điều khoản với can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần. (CPC 86401) (trừ CPC 86402_Dịch vụ dò xét quan niệm công chúng).