Shopdunk

3700232756 – CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAMCÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM
Tên quốc tế PROCTER & GAMBLE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa PROCTER & GAMBLE VIETNAM
Mã số thuế 3700232756
Địa chỉ Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Tỉnh thành Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện Sai Ramana Ponugoti
Ngày hoạt động 1994-11-23
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 3700232756 lần cuối vào 2021-10-07 17:08:32. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: – Mua sang tên, sản xuất những sản phẩm của tập đoàn P&G cung cấp tại Việt Nam; – Quyền du nhập những sản phẩm do những chi nhánh/doanh nghiệp khác của P&G cung cấp từ nước ngoài vào Việt Nam để sản xuất, hoặc sang tên cho những lái buôn sở hữu quyền sản xuất hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa du nhập để thực hành và chịu phận sự về những hồ sơ can dự đến du nhập; – Quyền xuất khẩu những hàng hóa mua tại Việt Nam (bao gồm cả những sản phẩm được cung cấp bởi những doanh nghiệp cùng tập đoàn P&G tại Việt Nam) và xuất khẩu hàng hóa được du nhập bởi công tỵ (bao gồm cả sản phẩm được cung cấp bởi những doanh nghiệp cùng tập đoàn P&G), bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hành và chịu phận sự về những hồ sơ can dự đến xuất khẩu; – Quyền xuất khẩu những mặt hàng sở hữu mã HS 3301, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3809, 4818, 8212, 8506, 8510, 9603 và 9619 theo quy định của luật pháp Việt Nam; – Quyền sản xuất những mặt hàng sở hữu mã HS 2005, 3301, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401,3402, 4818, 8212, 8506 và 9603 theo quy định của luật pháp Việt Nam; (Quyền xuất khẩu, quyền du nhập và quyền sản xuất thực hiên theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành) – Thực hành quyền xuất khẩu, du nhập hàng hóa là dược phẩm, không thuộc danh mục cấm du nhập, xuất khẩu theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Doanh nghiệp sẽ không thực hành quyền sản xuất bán sỉ đối có những sản phẩm dược phẩm theo quy định của Luật Dược) – Thực hành quyền xuất khẩu, du nhập và sản xuất bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) hàng hóa là thực phẩm tính năng không thuộc danh mục cấm du nhập, xuất khẩu theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: – Hoạt động giải đáp điều hành (trừ giải đáp pháp lý); – Nhà sản xuất giải đáp điều hành marketing cho những sản phẩm dược phẩm và thực phẩm tính năng do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp.
7320 Nghiên cứu thị phần và dò la dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị phần
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Cung ứng nhà sản xuất đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp bao gồm khuyến mãi, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội trợ triển lãm thương nghiệp cho những sản phẩm dược phẩm, thực phẩm tính năng, và các sản phẩm hàng tiêu dùng khác do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp.
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Cung ứng nhà sản xuất đăng ký dược phẩm và thực phẩm tính năng do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp; – Cung ứng nhà sản xuất điều hành chất lượng sản phẩm cho những sản phẩm dược phẩm và thực phẩm tính năng do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp; – Cung ứng nhà sản xuất giúp đỡ điều hành chuỗi phân phối cho những sản phẩm dược phẩm và thực phẩm tính năng do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp; – Cung ứng nhà sản xuất tiếp thị sản phẩm, đơn vị hội thảo giới thiệu thuốc và sản xuất thông báo thuốc của những sản phẩm dược phẩm do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp, cho những cán bộ viên chức y tế, đơn vị tư nhân hành nghề y, dược hoặc user thuốc; – Cung ứng nhà sản xuất tiếp thị sản phẩm, đơn vị hội thảo giới thiệu thực phẩm tính năng do tập đoàn Merck và tập đoàn P&G cung cấp, cho những người dùng.