Shopdunk

3701654454 – CÔNG TY TNHH YCH-PROTRADECÔNG TY TNHH YCH-PROTRADE
Tên quốc tế YCH-PROTRADE COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ YCH-PROTRADE
Mã số thuế 3701654454
Địa chỉ Khu phố Đồng An – Phường Bình Hòa – Thị thành Thuận An – Bình Dương.
Người đại diện Chan Yoke Ping
Điện thoại 0650 3766 820
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Update mã số thuế 3701654454 lần cuối vào 2021-10-19 10:21:18. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất bán sỉ (không lập hạ tầng bán sỉ) những loại hàng hóa sau: – Chế phẩm diệt khuẩn thuộc mã HS 3808; – Chế phẩm gột rửa thuộc mã HS 3402; – Chế phẩm dưỡng da thuộc mã HS 3304; – Những loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem như vậy thuộc mã HS 4907; – Vải thuộc mã 5806 – Bao tay thuộc mã HS 6116; – Giá, khung, phụ kiện và những sản phẩm như vậy khác thuộc mã HS 8302; – Bơm, quạt, nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió mang tất nhiên quạt và những sản phẩm như vậy thuộc mã HS 8414; – Bộ xử lý dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu thuộc mã HS 8471; – Phòng ban và phụ tùng thuộc mã HS 8473; – Máy và trang bị cơ khí thuộc mã HS 8479; – Biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện thuộc mã HS 8504; – Bộ điện thoại, trang bị viễn am hiểu mã HS 8517; – Vật dụng thuộc mã HS 8536; – Phòng ban chuyên dùng thuộc mã HS 8538; – Dây, cáp điện thuộc mã HS 8544; – Vật dụng và phương tiện đo lường, phân tách thuộc mã HS 9030. – Những hàng hóa thuộc mã HS: 3910, 3919, 3920, 3923, 3926, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4901, 4906, 4911, 5603, 7318, 7320, 7326, 7415, 8205, 8301, 8302, 8310, 8414, 8443, 8484, 8501, 8505, 8507, 8518, 8523, 8525, 8528, 8529, 8534, 8537, 8539, 8541, 8542, 8543, 8547, 9002, 9004, 9007, 9504, 9608, 8506.
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tên lẻ (không ra đời hạ tầng sang tên lẻ) những loại hàng hóa sau: – Chế phẩm diệt khuẩn thuộc mã HS 3808; – Chế phẩm gột rửa thuộc mã HS 3402; – Chế phẩm dưỡng da thuộc mã HS 3304; – Những loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem như vậy thuộc mã HS 4907; – Vải thuộc mã 5806 – Bao tay thuộc mã HS 6116; – Giá, khung, phụ kiện và những sản phẩm như vậy khác thuộc mã HS 8302; – Bơm, quạt, nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió mang tất nhiên quạt và những sản phẩm như vậy thuộc mã HS 8414; – Bộ xử lý dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu thuộc mã HS 8471; – Phòng ban và phụ tùng thuộc mã HS 8473; – Máy và trang bị cơ khí thuộc mã HS 8479; – Biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện thuộc mã HS 8504; – Bộ điện thoại, trang bị viễn am hiểu mã HS 8517; – Vật dụng thuộc mã HS 8536; – Phòng ban chuyên dùng thuộc mã HS 8538; – Dây, cáp điện thuộc mã HS 8544; – Vật dụng và phương tiện đo lường, phân tách thuộc mã HS 9030. – Những hàng hóa thuộc mã HS: 3910, 3919, 3920, 3923, 3926, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4901, 4906, 4911, 5603, 7318, 7320, 7326, 7415, 8205, 8301, 8302, 8310, 8414, 8443, 8484, 8501, 8505, 8507, 8518, 8523, 8525, 8528, 8529, 8534, 8537, 8539, 8541, 8542, 8543, 8547, 9002, 9004, 9007, 9504, 9608, 8506.
4933 Vận chuyển hàng hóa bằng tuyến phố bộ
(CPC 7123)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Nhà sản xuất bảo quản thuốc.
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can dự đến chuyển vận
Chi tiết: – Buôn bán nhà cung cấp logistics: Buôn bán nhà cung cấp đại lý chuyển vận, bao gồm cả hoạt động đại lý làm hồ sơ thương chính và lập mưu hoạch bốc dỡ hàng hóa. (CPC 748) – Buôn bán chuyển vận đa phương thức.
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(công ty chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ những điều kiện buôn bán đối mang lĩnh vực nghề buôn bán mang điều kiện)
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hành quyền xuất khẩu những loại hàng hóa sau: + Thiết bị y tế, phương tiện giải phẫu, linh phụ kiện, phương tiện phao phí, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng và chế phẩm diệt khuẩn thuộc mã HS 3808; chế phẩm gột rửa thuộc mã HS 3402; chế phẩm dưỡng da thuộc mã HS 3304; + Những loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem như vậy thuộc mã HS 4907; + Vải thuộc mã 5806 + Bao tay thuộc mã HS 6116; + Giá, khung, phụ kiện và những sản phẩm như vậy khác thuộc mã HS 8302; + Bơm, quạt, nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió mang tất nhiên quạt và những sản phẩm như vậy thuộc mã HS 8414; + Bộ xử lý dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu thuộc mã HS 8471; + Phòng ban và phụ tùng thuộc mã HS 8473; + Máy và trang bị cơ khí thuộc mã HS 8479; + Biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện thuộc mã HS 8504; + Bộ điện thoại, trang bị viễn am hiểu mã HS 8517; + Vật dụng thuộc mã HS 8536; + Phòng ban chuyên dùng thuộc mã HS 8538; + Dây, cáp điện thuộc mã HS 8544; + Vật dụng và phương tiện đo lường, phân tách thuộc mã HS 9030; + Thực hành quyền xuất khẩu những hàng hóa mang mã HS: 3910, 3919, 3920, 3923, 3926, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4901, 4906, 4911, 5603, 7318, 7320, 7326, 7415, 8205, 8301, 8302, 8310, 8414, 8443, 8484, 8501, 8505, 8507, 8518, 8523, 8525, 8528, 8529, 8534, 8537, 8539, 8541, 8542, 8543, 8547, 9002, 9004, 9007, 9504, 9608, 8506. – Thực hành quyền du nhập những loại hàng hóa sau: + Thiết bị y tế, phương tiện giải phẫu, linh phụ kiện, phương tiện phao phí, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng và chế phẩm diệt khuẩn thuộc mã HS 3808; chế phẩm gột rửa thuộc mã HS 3402; chế phẩm dưỡng da thuộc mã HS 3304; + Những loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem như vậy thuộc mã HS 4907; + Vải thuộc mã 5806 + Bao tay thuộc mã HS 6116; + Giá, khung, phụ kiện và những sản phẩm như vậy khác thuộc mã HS 8302; + Bơm, quạt, nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió mang tất nhiên quạt và những sản phẩm như vậy thuộc mã HS 8414; + Bộ xử lý dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu thuộc mã HS 8471; + Phòng ban và phụ tùng thuộc mã HS 8473; + Máy và trang bị cơ khí thuộc mã HS 8479; + Biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện thuộc mã HS 8504; + Bộ điện thoại, trang bị viễn am hiểu mã HS 8517; + Vật dụng thuộc mã HS 8536; + Phòng ban chuyên dùng thuộc mã HS 8538; + Dây, cáp điện thuộc mã HS 8544; + Vật dụng và phương tiện đo lường, phân tách thuộc mã HS 9030. + Thực hành quyền du nhập những hàng hóa mang mã HS: 3910, 3919, 3920, 3923, 3926, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4901, 4906, 4911, 5603, 7318, 7320, 7326, 7415, 8205, 8301, 8302, 8310, 8414, 8443, 8484, 8501, 8505, 8507, 8518, 8523, 8525, 8528, 8529, 8534, 8537, 8539, 8541, 8542, 8543, 8547, 9002, 9004, 9007, 9504, 9608, 8506. – Ủy thác và nhận ủy thác xuất du nhập những loại hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm du nhập theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên
9511 Tôn tạo máy vi tính và trang bị ngoại vi
Chi tiết: Nhà sản xuất duy tu và bảo dưỡng máy vi tính và trang bị ngoại vi.