Shopdunk

4600140648 – VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAMVIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Tên viết loại bỏ VNPT THÁI NGUYÊN
Mã số thuế 4600140648
Địa chỉ Số 10, trục đường Cách Internet Tháng 8, Phường Phan Đình Phùng, Đô thị Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN ANH TUẤN
Điện thoại 02083855462
Ngày hoạt động 2007-06-26
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 4600140648 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2610 Cung cấp linh kiện điện tử
2620 Cung cấp máy vi tính và vật dụng ngoại vi của máy vi tính
2630 Cung cấp vật dụng truyền thông
Chi tiết: cung cấp vật tư, vật dụng viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông;
4220 Vun đắp dự án công ích
Chi tiết: Vun đắp và lắp đặt, bảo dưỡng những dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông;
4651 Bán sỉ máy vi tính, vật dụng ngoại vi và apps
Chi tiết: Bán sỉ vật tư, vật dụng viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông;
4652 Bán sỉ vật dụng và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Sang tay lẻ vật tư, vật dụng viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông;
6110 Hoạt động viễn thông mang dây
6120 Hoạt động viễn thông không dây
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can dự đến máy vi tính
6312 Cổng thông báo
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng;
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ mang can dự
Chi tiêt: Điều tra, trả lời bề ngoài những dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông;
7310 PR
8220 Hoạt động nhà cung cấp can dự đến những cuộc gọi
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Đơn vị sự kiện);
9511 Tu chỉnh máy vi tính và vật dụng ngoại vi
9512 Tu chỉnh vật dụng liên lạc