Shopdunk

6300000192 – CỤC THUẾ TỈNH HẬU GIANGCỤC THUẾ TỈNH HẬU GIANG
Mã số thuế 6300000192
Địa chỉ con đường 3/2 Phường 5 – – Đô thị Vị Thanh – Hậu Giang.
Người đại diện
Điện thoại 878882
Ngày hoạt động 2004-04-13
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Trạng thái Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 6300000192 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?