Shopdunk

8476645409 – Nguyễn Lê Hạ UyênNguyễn Lê Hạ Uyên
Mã số thuế tư nhân 8476645409
Địa chỉ Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
Người đại diện Nguyễn Lê Hạ Uyên
Ngày hoạt động 2017-04-07
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 8476645409 lần cuối vào 2020-07-02 08:42:40. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?