Shopdunk

Bao bì VIP

$5,000.00

Category:

* Mẫu Demo:  4 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 2 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

http://url.copy.com.vn/baobivip1

http://url.copy.com.vn/baobivip2

http://url.copy.com.vn/baobivip3

http://url.copy.com.vn/baobivip4

http://url.copy.com.vn/baobivip5

http://url.copy.com.vn/baobivip6

 

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 mặt sản phẩm.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.